Search
Close this search box.

Kwaliteitskader Kleine Nete momentjes

Op vlak van toerisme en recreatie streven we naar één herkenbare vallei, rekening houdend met de landschappelijke inpasbaarheid en de draagkracht ervan. Binnen het project ‘Kleine Nete momentjes’ werd een kwaliteitskader opgemaakt, met het oog op de uitbouw van toeristisch-recreatieve infrastructuur in de vallei. Dit kwaliteitskader zet de neuzen van alle stakeholders in de vallei […]

Ecohydrologische studie De Zegge – Mosselgoren – Olens Broek

Hydrologisch herstel Natura 2000-gebieden vallei van de Kleine Nete Zegge-Mosselgoren en Olens Broek-Langendonk   Het valleilandschap van de Kleine Nete tussen Herentals en Geel onderging in de tweede helft van de 20ste een grote ruimtelijke transformatie. De Nationale Landmaatschappij kreeg in 1956 de opdracht om het moerasgebieden van het Geels Gebroekt droog te leggen en […]

Netedag op 23 maart in Lier

Netedag, een duik in Vlaanderen’s plezierigste rivier Zullen we ooit terug zorgeloos kunnen zwemmen in de Nete? Wordt het Netewater in de toekomst opnieuw drinkbaar? Is er nu teveel of te weinig water in Lier? En kunnen we die schadelijke Chinese wolhandkrabben niet gewoon serveren in de Lierse horeca? Ontdek het tijdens de Netedag! In […]

Goedkeuring GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’

De Vlaamse Regering keurde op 10 januari 2024 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ definitief goed. Dit plan zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en voorziet in uitvoering van de Blue Deal in ruimte voor water. “Het proces om […]

Je landbouwbedrijf versterken tegen klimaatverandering

Heb je als landbouwer interesse in klimaatrobuuste maatregelen? Denk: een gemengde grasbufferstrook, een stuw in een perceelsgracht, houtsnippers op je perceel of peilgestuurde drainage? Lees hier de hele flyer Contacteer Boerennatuur, ze bekijken samen wat voor jou mogelijk is. Voor vragen rond stuwen, bufferstroken, andere maatregelen of algemene vragen: Leen Gruyters (Ranst, Herentals, Nijlen, Olen, […]

Onthardingsinitiatief ‘De Grote Opkuis’ herstelt vallei Kleine Nete

Begin juni startten de sloopwerken van allerlei constructies en verhardingen in Geel, Kasterlee, Nijlen en Olen. Het is de eerste fase van ‘De Grote Opkuis’, een onthardingsinitiatief van de gebiedscoalitie Kleine Nete, onderdeel van een strategisch project ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. De VMM coördineert de werken, al 5 deelpartners gingen […]

Nieuwe brochure: klimaatboeren

Goede praktijken voor landbouw, water & bodem Klimaatveranderingen maken het voor de landbouwer een hele uitdaging om de bedrijfsvoering rendabel te houden. Met deze brochure stelt {beek.boer.bodem} jou een menu van maatregelen voor die je ondersteunen om zowel op de hoge zandgronden als op de lage valleigronden te blijven boeren, óók met de toenemende uitdagingen. […]

Nieuw boek: De Droge Delta

Hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste, dat in 2020 werd opgestart door LABO RUIMTE, het samenwerkingsverband tussen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester. De belangrijkste inzichten uit deze studie, waaraan verschillende onderzoeksteams en experten meewerkten, zijn […]

Terugblik Netedagen

Tijdens de week van 18 tot 26 maart vonden de Vlaamse Waterdagen plaats. In het kader hiervan werden in de valleien van de Kleine en Grote Nete diverse activiteiten georganiseerd. Ook wij deden onze duit in het zakje met een informatieve fietstocht, expo over otters en een voorstelling van de film ‘Drinkbare Maas’ met bijhorende […]

Een drinkbare Kleine Nete tegen 2050?

Het afgelopen weekend gingen de partners van de Kleine Nete mee op pad met Li An Phoa, de bezielster van Drinkable Rivers. Tijdens een tweedaagse waterwandeling trokken we samen van De Zegge via Herentals naar de Kasteelhoeve in Grobbendonk. Tussendoor werd de film ‘Drinkbare Maas‘ vertoond aan het grote publiek. Dankzij deze inspirerende activiteiten kwamen […]

Beleef de Nete(dagen) tijdens de Vlaamse Waterdagen

Tijdens de Vlaamse Waterdagen organiseerde we heel wat activiteiten binnen de ‘Netedagen’: Geniet van de film ‘drinkbare Maas’ met Li An Phoa op vrijdag 17 maart om 19u30. Inschrijven verplicht. Beleef de Olga de Otter expo, leuk voor jong en oud. Van zaterdag 18 maart tot en met zondag 26 maart in kasteel Le Paige, […]

Aftrap project Kleine Netemomentjes

Op 13 februari gaven we de aftrap van ons project ‘Kleine Netemomentjes’.Voor dit project werken we met 11 gemeenten én verschillende lokale ondernemers samen om de Kleine Nete nog gezelliger & landschappelijker in te kleden, en dat op maar liefst 35 plekken. Gedeputeerden Jan De Haes en Mireille Colson stelden met veel trots het project voor. Volgend […]

Het wonderlijk herstel van de Vierselse wetlands

Foto: Natuurpunt

Met zeven projectpartners uit de Kleine Nete investeerden we 1,9 miljoen in het afgraven van 3,2 hectare met puin opgehoogde grond in het Viersels Gebroekt. Dankzij dit project wordt het historische waterbufferende vermogen van de vallei van de Molenbeek-Bollaak hersteld. Het wordt nu al als voorbeeldproject voor Vlaanderen gezien. Gouverneur Cathy Berx kwam alvast kijken […]

Infomarkten GRUP Kleine Nete en Aa

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp GRUP Kleine Nete en Aa op 20/1 volgt nu de organisatie van het openbaar onderzoek, lopende van 21 februari tot 21 april 2023. Er worden twee infomarkten voorzien, op 29 maart in Grobbendonk en op 30 maart in Olen. Op 20 januari 2023 heeft de Vlaamse Regering het […]

Meer kansen voor Kleine Nete dankzij voorlopige vaststelling GRUP

Goed nieuws, want het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit plan, een Blue Deal-project, zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa. Het voorziet zowat 700 ha bijkomende […]

Cursus ontharding voor lokale besturen (maart – juni 2023)

Vandaag is 15% van de oppervlakte in Vlaanderen verhard en elke dag blijven er (netto) hectares verharding bijkomen, ondanks de onthardingsinitiatieven die de afgelopen jaren overal in Vlaanderen toenamen. Dit zorgt voor versnippering van de natuur, verlies aan biodiversiteit, verminderde bodeminfiltratie en niet te vergeten, de recente overstromingen waar we mee worden geconfronteerd. VRP, Breekijzer […]

Aanplantactie Graafweide Schupleer

De uitvoering van het natuurinrichtingsproject Graafweide Schupleer in Grobbendonk en Vorselaar is gisteren van start gegaan. Samen met leerlingen uit Grobbendonk en Vorselaar zijn we gestart met een aanplantactie van bomen op de oever van de Kleine Nete. Dit was de eerste stap richting de doelstelling van de VLM om een natte natuurkern van 150 […]

Meer ruimte voor Kleine Nete dankzij nieuwe verwervingssubsidies Herentals

Onlangs kocht de stad Herentals enkele gebouwen aan ter hoogte van de Nederrij en kasteel Le Paige. Dankzij de aankoop geven we meer uitbreidingskansen aan de vallei van de Kleine Nete, want de gebouwen maken binnenkort plaats voor een nieuwe groenblauwe verbinding! Onlangs kocht stad Herentals de Onze-Lieve-Vrouw kerk, zaal Nieuwland en een deel van de […]

Klimaat-slim boeren helpt landbouwers in extreme weersomstandigheden (Video VRT)

De gebiedscoalitie {beek.boer.bodem} is een bijzondere samenwerking in de vallei van de Kleine Nete. Landbouwers en natuurbeheerders zitten er samen rond de tafel met beleidsmakers en begeleiders, en zoeken naar methodes om de gevolgen van klimaatwijziging te beperken. Het resultaat? Een uitgebreid keuzemenu aan maatregelen om: de kwaliteit van water en bodem te verbeteren; de […]

Bekijk de inspirerende video rond de Kleine Nete (7 min.)

De warme stem van Vic De Wachter neemt je mee langs de oevers van de Kleine Nete. Ken je het mooie kasteel Le Paige al? Of natuurgebied ‘Viersels Gebroekt’? En de nieuwe wandelbrug over de Aa-rivier? Natuurlijk passeren we ook de meer gekende plekken, zoals de zanderige Kempense Heuvelrug, natuurgebied De Zegge en de historische […]

Gegidste wandelingen Snepkensvijver (11/09) en De Zegge (18/09)

We vieren 70 jaar Snepkensvijver en De Zegge met begeleide wandelingen! Wist je dat de Kempen de bakermat is van het landschaps- en natuurbehoud in Vlaanderen? Zo’n 70 jaar geleden zijn hier immers de eerste natuurreservaten in Vlaanderen opgericht: Snepkensvijver in Herentals door de Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR, nu Natuurpunt), de Zegge in Geel […]

Helaas geen erkenning landschapspark voor de valleien van de Kleine en Grote Nete

  Brief van onze gouverneur: Onze ambitie en ieders inspanningen om onze droom en ambitie voor de Nete’s waar te maken, waren groot en sterk. De projecten van de ‘concurrentie’ werden evenwel als nog sterker en nog beter beoordeeld. Het gevolg is dat onze kandidatuur voor een Landschapspark Kleine en Grote Nete helaas niet is […]

Nieuwe wandelbrug over de Aa: video + wandelroute

Wandelaars die tussen Vorselaar en Herentals een lus wilden wandelen, moesten voorheen gebruik maken van de drukkere Poederleeseweg. De oplossing? Een wandelbrug over de Aa, die dankzij de medewerking van de lokale landbouwers tot stand kon komen. Op deze manier worden knooppunten 25 (Vorselaar) en 97 (Herentals) verbonden en kan het prachtige open ruimte-gebied in […]

Graafweide-Schupleer: projectrapport

Graafweide-Schupleer is een belangrijke open ruimte-structuur gelegen in de gemeenten Grobbendonk en Vorselaar aan de samenvloeiing van de Kleine Nete en de Aa. Met het oog op waterberging en biodiversiteit loopt er in dit laaggelegen valleigebied sinds 2019 een natuurinrichtingsproject, begeleid door de VLM. Dit project omvat onder andere het realiseren van een robuuste natte […]

Demo-markt Klimaatboeren

Ben je landbouwer, natuurbeheerder, beleidsmaker, onderzoeker, …? Of ben je gewoon geïnteresseerd in water, landbouw en natuur? In de vallei van de Kleine Nete kun je je op vele manieren inzetten voor een klimaatrobuuste landbouw en natuur. Tijdens de demo-markt Klimaatboeren van {beek.boer.bodem} op 15 oktober 2021 ontdek je een heel menu aan maatregelen. In […]

Open je mee de nieuwe wandelbrug over de Aa tijdens Dag van de Trage Weg?

Tijdens het weekend van 16 en 17 oktober vieren we Dag van de Trage Weg. Hét ideale moment om ook onze nieuwe wandelbrug over de Aa te openen. Daarom stippelden we een mooie wandelroute van ca. 10 kilometer uit, die je op 16 oktober gratis én onder begeleiding van een gids kan ontdekken. Daarnaast krijg […]

Binnenkort een landschapspark Kleine en Grote Nete?

Gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Jan De Haes dienen in naam van het provinciebestuur Antwerpen, 21 Antwerpse steden en gemeenten een kandidatuur in voor een landschapspark in de valleien van de Kleine en de Grote Nete. Al in 1966 beseften sommigen dat de valleien van de Kleine en de Grote Nete uniek zijn in Vlaanderen. […]

Nieuw toeristisch onthaalplan voor Kleine Nete

Het toeristisch onthaalplan voor de vallei van de Kleine Nete wil het toerisme in de streek een duwtje in de rug geven. Kempense vakantiemakers vinden hierin handvaten om een gezamenlijk verhaal te creëren, en toeristen ontdekken zo gemakkelijker het aanbod doorheen de hele vallei.   Beeld: ©Mie De Backer/Toerisme Provincie Antwerpen Gebiedsgerichte samenwerking De vraag […]

Tweede strategisch Project rond de vallei van de Kleine Nete van start!

Sinds 30 april is het strategisch Project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete afgelopen”. Aansluitend is op 1 mei het volgende Strategisch Project ‘Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” van start gegaan, opnieuw met een doorlooptijd van 3 jaar. Beide Strategische Projecten kaderen in de coördinatie-opdracht van Antwerps gouverneur Cathy […]

Aandacht voor de teeltvrije zone langs waterlopen

Op de grote drukte op het veld is het nog even wachten. Het moment om een goed beheer van de teeltvrije zone in te plannen bij de veldwerkzaamheden in het komend teeltseizoen. Want wie hier nu over nadenkt, kan heel wat tijdswinst boeken in de toekomst!   Wat zijn de regels en waar precies gelden […]

De vallei van de Aa in de kijker (VIDEO)

{beek.boer.bodem} is een van de hefboomprojecten dat kadert binnen het Strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’. De gebiedscoalitie wil landbouwers en natuurbeheerders in het afstroomgebied van de Aa weerbaarder maken tegen de klimaatsveranderingen.   Hoe ze dat aanpakt? Dat zie je in de nieuwste uitzending van Tournée Provinçiale van PlattelandsTV.

Workshop Strategisch Project

In een strategisch project is samenwerking cruciaal. Daarom organiseerden we een workshop met alle betrokken partijen uit ons Strategisch Project. Samen met gemeentelijke ambtenaren, betrokken schepenen en partners bogen we ons hoofd over het projectgebied van de Vallei van de Kleine Nete. Doel? Nieuwe en bestaande knelpunten en opportuniteiten  in kaart brengen. We kijken alvast terug […]

Terugblik Netedag

We blikken terug op een geslaagde Netedag.  We ontvingen heel wat bezoekers die de Kleine Nete vol curiositeit ontdekten – streekproducten proefden – kinderactiviteiten volgden – genoten van de zon, muziek en sfeer – … Meer van dat, want ook in 2020 organiseren we een nieuwe editie. De locatie is voorlopig nog wel geheim!

Netedag 2019

riVIEREN, varen, fietsen, wandelen, proeven, genieten en ontdekken in het schilderachtige decor van de Netevallei. Ontdek de speels, kronkelende Nete, de omliggende valleinatuur en al haar recreatieve troeven tijdens de Netedag! Met meer dan 40 spetterende activiteiten op 7 verschillende locaties bedienen we jong en oud, natuurliefhebber en sportfanaat, levensgenieter en fijnproever. Vaar mee met […]