Search
Close this search box.

Binnenkort een landschapspark Kleine en Grote Nete?

Gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde Jan De Haes dienen in naam van het provinciebestuur Antwerpen, 21 Antwerpse steden en gemeenten een kandidatuur in voor een landschapspark in de valleien van de Kleine en de Grote Nete.

Al in 1966 beseften sommigen dat de valleien van de Kleine en de Grote Nete uniek zijn in Vlaanderen. Het gebied werd niet veel later naar voren geschoven als één (en het grootste) van de elf natuurparken die de ruggengraat van onze Vlaamse natuur moesten worden. Deze natuurparken kwamen er nooit. Nu, meer dan een halve eeuw later, proberen we (een deel van) die ambitie echt waar te maken door met beide valleien te kandideren als Landschapspark.

 De conceptnota die onze kandidatuur bekrachtigt laat zien dat het gebied ruimschoots voldoet aan alle opgelegde criteria. We tonen aan welke talrijke troeven het gebied heeft: relatief gave valleien met prachtige natuur verweven met landbouw, talrijke cultuurhistorische parels en een toeristisch – recreatieve infrastructuur. Maar vooral tonen we aan dat nagenoeg alle actoren een gemeenschappelijke visie en ambitie hebben.

 Met deze kandidatuur engageren alle partners zich om verder te bouwen aan deze valleien. We willen, samen die partners, verder groeien naar een heus labo voor het Vlaamse buitengebied van de toekomst. Met zijn uitgesproken Kempense beekvalleien en duinenruggen kan dit gebied verder uitgroeien tot hét uithangbord van de Kempen.