Veerkracht in de vallei
van de Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete is ontegensprekelijk een belangrijke open ruimtestructuur voor Vlaanderen. Enerzijds staat de vallei voor grote uitdagingen en anderzijds biedt de vallei erg veel kansen voor de toekomst. De ambities voor de vallei van morgen zijn hoog en deze kunnen enkel waargemaakt worden met de inzet en samenwerking van verschillende overheidsdiensten en partners.

Via deze website willen we u op de hoogte houden van alle acties en ontwikkelingen. Het is tenslotte ons doel om te werken aan een duurzame vallei die een antwoord biedt op de waterproblematiek en verdere natuurontwikkeling mogelijk maakt rekening houdend met een evenwichtige balans tussen de verschillende belangen (landbouw, water, recreatie, natuur, erfgoed, landschap, bewoning,…).

Ons streefdoel is het uitbouwen van een unieke vallei waar er voor iedereen iets te beleven valt. Daarbij wordt er werk gemaakt van het toegankelijk maken van het open ruimtegebied via toeristisch / recreatieve paden en wordt er ingezet op het versterken van de streekidentiteit.

De Netevallei is een prachtige vallei maar de uitdagingen zijn er groot. We werken iedere dag om de vallei te laten uitgroeien tot een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied.

Nieuws

Nieuwe brochure: klimaatboeren

Goede praktijken voor landbouw, water & bodem Klimaatveranderingen maken het voor de landbouwer een hele uitdaging om de bedrijfsvoering rendabel te houden. Met deze brochure

Lees meer »

Nieuw boek: De Droge Delta

Hoe we van Vlaanderen weer een spons kunnen maken De Droge Delta is een ontwerpend onderzoek naar ruimtelijke hefbomen in de strijd tegen waterschaarste, dat in

Lees meer »

Terugblik Netedagen

Tijdens de week van 18 tot 26 maart vonden de Vlaamse Waterdagen plaats. In het kader hiervan werden in de valleien van de Kleine en

Lees meer »