Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ecohydrologische studie De Zegge – Mosselgoren – Olens Broek

Een aantal habitatrichtlijngebieden langs de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals, met name De Zegge, Mosselgoren en het Olens Broek, kampen met een structurele verdrogingsproblematiek én een overstromingsproblematiek. Om dit aan te pakken keurde de Opvolgingscommissie en de Vlaamse Regering een actieplan goed.

Een belangrijke actie was de opmaak van een ecohydrologische studie die beleidsaanbevelingen moet doen. Deze studie is nu afgerond. De resultaten lees je in een samenvattende nota. We werken nu aan een plan van aanpak om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.