Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kwaliteitskader Kleine Nete momentjes

Op vlak van toerisme en recreatie streven we naar één herkenbare vallei, rekening houdend met de landschappelijke inpasbaarheid en de draagkracht ervan. Binnen het project ‘Kleine Nete momentjes’ werd een kwaliteitskader opgemaakt, met het oog op de uitbouw van toeristisch-recreatieve infrastructuur in de vallei. Dit kwaliteitskader zet de neuzen van alle stakeholders in de vallei in dezelfde richting. We willen partners en ondernemers ertoe aanzetten om toekomstige toeristisch-recreatieve projecten af te toetsen aan dit kwaliteitskader. Wanneer voldoet jouw idee hieraan? Toets het af aan de checklist achteraan!

Bekijk het kwaliteitskader hier