Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe brochure: klimaatboeren

Goede praktijken voor landbouw, water & bodem

Klimaatveranderingen maken het voor de landbouwer een hele uitdaging om de bedrijfsvoering rendabel te houden. Met deze brochure stelt {beek.boer.bodem} jou een menu van maatregelen voor die je ondersteunen om zowel op de hoge zandgronden als op de lage valleigronden te blijven boeren, óók met de toenemende uitdagingen.

Deze brochure geeft je in de eerste plaats een praktisch overzicht van ingrepen voor een duurzaam water- en bodembeheer die je zélf kunt doen. Afhankelijk van de situatie op jouw bedrijf kun je kiezen voor één of meer maatregelen. Alleen, of samen met collega-landbouwers. Al deze goede praktijken zijn al in gebruik op een aantal bedrijven in het afstroomgebied van de Aa, onder begeleiding van Boerennatuur Vlaanderen en Hooibeekhoeve en uitgevoerd met middelen van Water-Land-Schap-project {beek.boer.bodem}.

Daarnaast vind je in de brochure een keuzewijzer die je helpt om een onderbouwde beslissing te nemen rond welke maatregelen lokaal je kan inzetten. Hierin is een breed spectrum van goede praktijken opgenomen; we kijken naar water, bodem en teelt. De volgende acht toepassingen zijn daarbij uitgelicht:

  • Regelbare stuw
  • Peilgestuurde drainage
  • Natuurvriendelijke oever
  • Teeltrotatie met klimaatrobuuste teelten
  • Aanvoer van organisch materiaal met houtsnippers uit lokaal beheer
  • Graskruidenbufferstrook op maat
  • Geïntegreerde onkruidbestrijding
  • Minimale bodembewerking

    Brochure – Klimaatboeren