Zoek
Sluit dit zoekvak.

Meer kansen voor Kleine Nete dankzij voorlopige vaststelling GRUP

Goed nieuws, want het ontwerp Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit plan, een Blue Deal-project, zet in op het klimaatrobuust maken van de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa. Het voorziet zowat 700 ha bijkomende natuur- en bosgebieden en legt 1260 ha definitief vast als landbouwgebied.

 

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Met de Blue Deal willen we van de vallei van de Kleine Nete een groene long maken. Extra natuur én bos, dat betekent veel ruimte om te wandelen, fietsen en spelen met de kinderen. Bovendien wapent het ons tegen de klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. Er zijn dus niets dan voordelen aan dit nieuwe project dat we willen realiseren in Kasterlee, Geel en Grobbendonk.

Het GRUP omvat de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete tussen de N19 in Kasterlee en Geel en de kern van Grobbendonk. Het gaat om het grondgebied van zeven gemeenten: Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen. De bedoeling is een aantal herbestemmingen door te voeren, zodat de natuur- en bosstructuur in het gebied wordt versterkt en waardevolle landbouwgebieden gevrijwaard. Het voorgenomen plan is uitgewerkt in overleg met de lokale besturen en middenveldorganisaties.

 

Meer natuurbestemmingen

Het GRUP voorziet onder meer een uitbreiding van natuurbestemmingen. Daarin worden drie natte natuurkernen ontwikkeld die samen meer dan 600 ha in de vallei beslaan: Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langdonken en Zegge-Mosselgoren. Rond Herentals zullen ca. 100 ha niet te ontwikkelen woon-, industrie- en recreatiegebieden omgezet worden naar een openruimtebestemming, omdat ze overstromingsgevoelig zijn of om de natuur en het landschap te vrijwaren. Ongeveer 270 ha bestaand bos, dat op dit ogenblik niet in een groene bestemming ligt, wordt beter beschermd en krijgt een groene bestemming. Daarnaast creëert het plan ruimte voor ca. 80 ha effectieve bosuitbreiding. Via deze herbestemmingen wordt een grote stap vooruit gezet in de vallei van de Kleine Nete.

Via het strategisch project ‘Meer veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ zijn we met verschillende Vlaamse instanties aan de slag om de kwaliteit van de open ruimte in de vallei van de Kleine Nete te versterken. Onder meer de provincie, gemeenten, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete, de bosgroepen en de terreinbeherende vereniging werken hieraan mee.

In maart en april 2023 organiseert het Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerpplan.

 

Voor meer info

 

Foto: Snepkensvijver (Yves Adams)