Zoek
Sluit dit zoekvak.

Helaas geen erkenning landschapspark voor de valleien van de Kleine en Grote Nete

  Brief van onze gouverneur: Onze ambitie en ieders inspanningen om onze droom en ambitie voor de Nete’s waar te maken, waren groot en sterk. De projecten van de ‘concurrentie’ werden evenwel als nog sterker en nog beter beoordeeld. Het gevolg is dat onze kandidatuur voor een Landschapspark Kleine en Grote Nete helaas niet is […]

Documenten opvolgingscommissie

Opvolgingscommissie 23 (27 februari 2023) Presentatie Opvolgingscommissie 22 (22 december 2022) Verslag Presentatie Opvolgingscommissie 21 (25 mei 2022) Verslag Presentatie Opvolgingscommissie 20 (23 februari 2022) Verslag Presentatie Beslissing Vlaamse regering (1 april 2022) Voortgangsrapportage april 2022 Nota Opvolgingscommissie 18 (26 mei 2021) Verslag Presentatie Eindrapportage Strategisch Project ‘Veerkracht in de Vallei van de Kleine Nete’ […]

Opvolgingscommissie

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken.   De opvolgingscommissie bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de lokale besturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven), het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse overheden, 2 […]

Ecohydrologische studie De Zegge – Mosselgoren – Olens Broek

Een aantal habitatrichtlijngebieden langs de Kleine Nete stroomopwaarts Herentals, met name De Zegge, Mosselgoren en het Olens Broek, kampen met een structurele verdrogingsproblematiek én een overstromingsproblematiek. Om dit aan te pakken keurde de Opvolgingscommissie en de Vlaamse Regering een actieplan goed. Een belangrijke actie was de opmaak van een ecohydrologische studie die beleidsaanbevelingen moet doen. […]

Projecten

Om de uitdagingen in de vallei van de Kleine Nete aan te gaan, zijn verschillende overheden aan het werk in de vallei. Er staan heel wat projecten op stapel. Al deze projecten zoeken naar een optimale inrichting van de vallei om de doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren. Om […]