Zoek
Sluit dit zoekvak.

Opvolgingscommissie

De opvolgingscommissie Kleine Nete heeft als opdracht de voortgang en onderlinge afstemming van de verschillende plannen en processen in de vallei te bewaken.

 

De opvolgingscommissie bestaat uit telkens één vertegenwoordiger van de lokale besturen (Geel, Grobbendonk, Herentals, Kasterlee, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Ranst, Vorselaar en Zandhoven), het provinciebestuur en de betrokken Vlaamse overheden, 2 vertegenwoordigers van de landbouwsector (Boerenbond en ABS) en 2 vertegenwoordigers van Natuurpunt. Met de start van het strategisch project Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete in 2018 is de opvolgingscommissie uitgebreid met een vertegenwoordiging vanuit de drie regionale landschappen (Kleine en Grote Nete, De Voorkempen, Rivierenland), bekkensecretariaat Netebekken, Toerisme Provincie Antwerpen en Kempens Landschap.

 

Via deze opvolgingscommissie krijgen alle actoren steeds een globaal overzicht van de stand van zaken en de samenhang tussen de verschillende projecten en kunnen ze knelpunten in de afstemming of uitvoering signaleren. Doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein. Via het strategisch project wordt samen gewerkt aan zes integrererende hefboomprojecten.

 

Het is niet de bedoeling dat deze opvolgingscommissie in de plaats treedt van het overleg in de individuele projecten. De communicatie en participatie in het kader van de individuele projecten blijft verderlopen zoals voordien.

 

De opvolgingscommissie komt twee à drie maal per jaar samen.

 

 

Procesbeheercomité

 

Het procesbeheercomité (PBC) bereidt de opvolgingscommissies voor, verwerkt de vragen of adviezen uit de opvolgingscommissie en neemt de nodige initiatieven om eventuele knelpunten weg te werken. Het procesbeheercomité bereidt de voortgangsrapportering aan de Vlaamse Regering voor en werkt, rekening houdend met de adviezen vanuit de opvolgingscommissie, eventuele voorstellen voor (tussentijdse) beleidsbeslissingen uit.

 

Het procesbeheercomité bestaat uit vertegenwoordigers van het provinciebestuur Antwerpen, de Vlaamse overheid (Departement Omgeving, Departement Landbouw en Visserij, Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Agentschap Wegen en Verkeer, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaamse Landmaatschappij, De Vlaamse Waterweg NV en bekkensecretariaat Netebekken), drie regionale landschappen (Kleine en Grote Nete, De Voorkempen, Rivierenland), Toerisme Provincie Antwerpen en Kempens Landschap.

 

Het procesbeheercomité werkt binnen de marges van de reeds genomen beslissingen van de Vlaamse Regering. Na elke opvolgingscommissie rapporteert het procesbeheercomité aan de Vlaamse Regering.

 

 

Projectbureau

 

Sinds de start van het strategisch project is er een projectbureau Kleine Nete dat de werkzaamheden van het procesbeheercomité en de opvolgingscommissie praktisch voorbereidt. Het projectbureau bestaat uit de vertegenwoordigers van de diensten van de gouverneur, de Directie Gebiedsontwikkeling van het Departement Omgevingde dienst Gebiedsgericht Beleid van de provincie Antwerpen en de projectcoördinator van het Strategisch Project bij het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete.

 

 

 

Contact

 

Bram Abrams
secretaris opvolgingscommissie
T 03 240 50 23
info@kleinenete.be