Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanpak verdroging en ontharding

Situering en doel

De afgelopen zomers maakten duidelijk waar al langer voor gevreesd werd: droogte en verdroging zijn structurele problemen in Vlaanderen, en zeker in de Kempen met zijn zanderige bodems. Ook perioden van intensieve regenval zullen in de toekomst door het veranderende klimaat vaker voorkomen. Bovendien kampen de 13 gemeenten met een hoge verhardingsgraad, wat zorgt voor een lagere infiltratie van het regenwater, wat druk zet op het functioneren van landbouw-, natuur- en watersystemen. Verdroging van de veengebieden in de vallei leidt bovendien tot het inklinken van bodems en massale uitstoot van CO2.

 

Dit klimaatprogramma maakt van infiltratie en vasthouden van water in de bodem een prioriteit. We willen tot een bundeling van concrete initiatieven en terreinacties in de 13 gemeenten komen, om de doelstellingen uit de strategische visie BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen), stroomgebiedbeheerplannen en klimaatplannen te vertalen naar een pakket van concrete maatregelen in de vallei van de Kleine Nete. Bovendien sluit dit klimaatprogramma nauw aan bij de ambitie van de Blue Deal van de Vlaamse regering, in de strijd tegen waterschaarste en droogte.

 

De lessen uit de proeftuin ontharding zetten we om in een valleibreed programma, met het wegnemen van overbodige verharding en constructies. Verschillende projecten zijn gelanceerd waarbij de Blue Deal-middelen vanuit de Vlaamse regering zo optimaal mogelijk worden ingezet.

 

Verder zullen diverse meanderingsprojecten in de Kleine Nete, profielaanpassingen van de Kleine Nete en zijn zijlopen en oeverzoneprojecten zorgen voor een structurele verhoging van het oppervlakte- en grondwaterpeil in de vallei van de Kleine Nete.

Ambitie

13 ha effectieve ontharding (= 1ha/gemeente)