Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zeggeloop (en andere zijlopen)

Situering en doel

Dit hefboomproject heeft tot doel de Zeggeloop te ontwikkelen tot groenblauwe openruimtestructuur die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding maakt met de Kleine Nete. Zo wordt de vallei teruggebracht naar de stad, kunnen recreatieve verbindingen gerealiseerd worden, en kan er een bijdrage geleverd worden aan lokale waterberging. Ook kan onderzocht worden hoe andere zijlopen van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals de groenblauwe dooradering kunnen versterken. Pas na het finaliseren van het Beleidskader Open Ruimte van de stad Geel kan er werk gemaakt worden van de uitvoering van de ruimtelijke visie in Geel (ikv landschapspark Holven).

Acties

  • Opmaken van een inrichtingsstudie voor de woonuitbreidingsgebieden Holven en Gooreind (ikv landschapspark Holven)
  • Uitvoeren van een inrichtingsproject voor de woonuitbreidingsgebieden Holven en Gooreind in samenspraak met de VLM, waarbij het doel is om een aantal belangrijke poorten te realiseren via een ruil van ontwikkelingsrechten (ikv landschapspark Holven)
  • Opmaken van een RUP dat de herbestemming regelt van een belangrijk deel van de woonuitbreidingsgebieden naar groene, recreatieve of sportfuncties (ikv landschapspark Holven)
  • Opmaken Masterplan herinrichting omgeving Molen Larum
  • Inventarisatie van potentiële nieuwe verbindingen en afstemming van de mogelijkheden om een win-win situatie te ontwikkelen voor aangelanden, waterbeheerder en potentiële gebruikers en opmaak plan van aanpak voor de realisatie
  • Onderzoek naar en plan van aanpak voor de realisatie van belangrijke trage verbindingen voor recreatie in de vallei maar ook vanuit de omgeving naar de vallei van de Kleine Nete en de aanliggende groengebieden. Ontwikkelen van toeristische signalisatie van en naar de omgeving (o.a. de fietsostrade 105 langsheen de spoorlijn, de omliggende woonkernen en het centrum van Geel met station).
  • Screening van de Zeggeloop en Larumse Loop: inventarisatie fysico-chemische en biologische waterkwaliteit, resterende lozingspunten en mogelijkheden ikv structuurherstel
  • Uitvoeren actiepunten nav screening Zeggeloop en Larumse Loop