Zoek
Sluit dit zoekvak.

Landschapspark Pallieterland

Situering en doel

Het hefboomproject beoogt de geïntegreerde ontwikkeling van de open ruimte in de vallei van de Beneden-Nete stroomafwaarts Lier waarbij doelstellingen op vlak van beveiliging tegen overstroming en natuurontwikkeling vanuit het Sigmaplan, behoud van onroerend erfgoed en randstedelijk groen (speelbos en volkstuinen) binnen één landschapspark Pallieterland gerealiseerd worden.

 

Acties

  • Inrichtingsstudie speelbos, volkstuintjes en speelnatuur en waterpartijen
  • Uitvoering inrichting speelbos, volkstuintjes en speelnatuur en waterpartijen
  • Studie ontsluitingen wandel- en fietsroutes lokaal en bovenlokaal, gekoppeld aan toeristisch -recreatieve potenties
  • Ontsluiting wandel- en fietsroutes (nieuwe/geoptimaliseerde routes)
  • Onderzoeksstudie bebossingsmogelijkheden en compensaties vanuit projecten Sigmaplan binnen de vallei van Klein een Grote Nete
  • Bebossing
  • Stimulatie en participatie eigenaars en gebruikers in realisatie inrichting deelgebieden