Zoek
Sluit dit zoekvak.

Groen-blauwe dooradering Herentals

Situering en doel

Het hefboomproject wil enerzijds de continuïteit van de vallei van de Kleine Nete tussen stedelijk gebied en buitengebied versterken en anderzijds moet er de nodige aandacht gaan naar de relatie tussen de vallei en het omliggende (stedelijke) landschap. Het hefboomproject bestaat uit twee deelprojecten: (1) de realisatie van een aaneengesloten groenstructuur en zones waar stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden in de vallei van de Kleine Nete, vnl. Olympiadelaan en (2) de opmaak en uitvoering van een landschapsbiografie en -visie en een toeristisch ontsluitingsplan voor de Kempense Heuvelrug.

Acties

 • Heropstart partnerschap Heuvelrug en Netevallei
 • Opmaak landschapsvisie en toeristisch ontsluitingsplan Heuvelrug
 • Coördinatie uitvoering landschapsvisie en ontsluitingsplan
 • Haalbaarheidsstudie Geopark Kempense Heuvelrug
 • Goedkeuring planMER Afbakening Herentals, inclusief Olympiadelaan
 • Inhoudelijke workshops verfijning visie binnen bestaand Kaderplan uit ontwerpend onderzoek Zomer/Najaar
 • Opmaak masterplan Olympiadelaan vertrekkend van Kaderplan
 • Onderzoek grondverwerving Olympiadelaan
 • Opmaak actieplan Olympiadelaan
 • Coördinatie actieplan Olympiadelaan
 • Start RUP procedure Zomer 2018