Zoek
Sluit dit zoekvak.

Vallei van de Aa

Situering en doel

De vallei van de Aa is een waardevolle openruimtestructuur die verschillende gemeenten en heel wat bijzonderheden verbindt. De vallei wordt gekenmerkt door weilanden en akkers, met relicten van mooie beemdenlandschappen en gehuchten aan de rand van de vallei. Dit hefboomproject heeft een meervoudig doel, dat bovenlokaal en geïntegreerd (landbouw, water, landschap, erfgoed, toerisme en recreatie) wordt aangepakt: (1) een klimaatrobuuste landbouw creëren (evenwicht tussen landbouw en water) o.a. door agrarisch stuwpeilbeheer en (2) het aanbod aan verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen en recreatieve netwerken vergroten en de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden beter ontsluiten en versterken.

 

Acties

  • Opstart Landinrichtingsproject Water-land-schap
  • (Her-)opstart agrobeheergroep waterbeheer in de Aa-vallei
  • Uitvoering maatregelen landbouwers (o.a. stuwpeilbeheer)
  • Onderzoek missing links in wandel- en fietsnetwerk
  • Ontsluiting wandel- en fietsroutes (nieuwe/geoptimaliseerde routes) en inrichting nieuwe fiets- en wandelbruggen
  • Onderzoek en realisatie ecologische verbindingen
  • Inclusie van erfgoedsites in toeristisch netwerk en ontsluiting ervan
  • Stimulatie en participatie eigenaars en gebruikers in realisatie inrichting