Zoek
Sluit dit zoekvak.

Persbericht – Mooie toekomstplannen voor Strategisch Project Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete in volle ontwikkeling

08 januari 2021 – Lier, Ranst, Nijlen, Zandhoven, Grobbendonk, Vorselaar, Lille, Herentals, Olen, Geel, Kasterlee, Retie, Dessel

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Via een unieke combinatie van de coördinatieopdracht van gouverneur Cathy Berx, het strategisch project “Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” en het gebiedsprogramma van de provincie Antwerpen werken de Vlaamse overheid, lokale overheden en middenveldorganisaties samen aan een optimale inrichting van de vallei voor water, natuur, bos, erfgoed, landbouw en recreatie. De vallei van de Kleine Nete zal zich de volgende jaren nog verder ontplooien tot een levendig en klimaatrobuust gebied. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir investeert onder andere via de erkenning van het strategisch project “Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete” verder in de gebiedsgerichte samenwerking tussen de lokale besturen en actoren, provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid onder coördinatie van de gouverneur.

Dankzij deze subsidies zal Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete samen met alle partners de volgende jaren verder werken aan concrete projecten voor een betere recreatieve ontsluiting van de vallei, méér natte natuur en bos, ontharding én het aanpakken van verdroging.

 

De Kleine Nete – Beeld: Gitte Mertens

 

Verlenging Strategisch Project
In de eerste plaats kunnen we dankzij 300.000 euro aan subsidies ons oorspronkelijke Strategisch Project voor 3 jaar verlengen onder de passende naam “Méér veerkracht in de vallei van de Kleine Nete”. Met de voortzetting van het strategisch project willen Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete als projectcoördinator en tientallen partners zowel de vallei van de Kleine Nete als de regio meer veerkrachtig maken voor de toekomst. De focus ligt op de aanpak rond verdroging en ontharding, het herstellen van bodemsystemen, bebossen, groenblauwe dooradering en het recreatief netwerk. Het werkingsgebied van het strategisch project wordt uitgebreid met de gemeenten Dessel en Retie. Ook schuiven we drie focusgebieden naar voor waar verschillende klimaatuitdagingen op geïntegreerde manier aangepakt moeten worden: de Bollaak, het Olens Broek en de bovenlopen. Gedeputeerde voor Milieu en Natuur voor provincie Antwerpen Jan De Haes: “Via het tweede strategisch project wordt de vallei van de Kleine Nete nog meer op de kaart gezet als een veerkrachtige vallei met kansen voor landbouw, natte natuur, bos en recreatie. Bovendien wapenen we het gebied voor de klimaatuitdagingen in de toekomst.”

Fietsen, wandelen en spelen rond de Kleine Nete
Verder werden er ook gekoppeld aan het eerste strategische project recent ook nog verwervingssubsidies goedgekeurd, om op die manier de onthaalpoorten naar de Kleine Nete recreatief aantrekkelijk en kwaliteitsvol in te richten. Zo ontvangen de gemeente Grobbendonk, Kempens Landschap en Natuurpunt 217.000 euro voor de aankoop van de eeuwenoude Kasteelhoeve en omliggende broekbossen. De site zal een toeristische poort vormen voor de Vallei van de Kleine Nete.

Binnen hetzelfde project gaat 19.600 euro naar de aankoop van gronden door de stad Lier voor de aanleg van een speelbos en de inrichting van randstedelijk groen “Pallieterland” in de stad Lier. De gronden zullen samen met de rest van het park in stappen ingericht en deels bebost worden. Zo ontwikkelen we een recreatief netwerk voor alle leeftijden!

Investeringen in natte natuur
Ten slotte werden in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, gemeente Ranst, VMM, Herentals, stad Geel en KMDA maar liefst drie projecten rond natte natuur goedgekeurd. De zogenaamde “Blue Deal” verleent subsidies aan:

– Natte natuur tussen Netekanaal en Nete in Ranst: 120.000 euro. Enkele cruciale percelen zullen worden aangekocht voor een hermeandering van de Molenbeek-Bollaak en de inrichting van het gebied tussen het Netekanaal en de Kleine Nete in Ranst.
Kroonwerk Herentals: 250.000 euro. Ter hoogte van site Le Paige en Koetshuis bekijken we hoe de vestingsgrachten kunnen worden ingezet voor de buffering van hemelwater en vernatting van het omliggende gebied, met oog voor verhoging van de biodiversiteit.
– Herstel rietlandvegetatie De Zegge in Geel: 71.250 euro. In natuurgebied De Zegge wordt, in samenwerking met eigenaar KMDA, een 5-tal hectare rietland-vegetatie hersteld, waardoor we het veenvormend proces opnieuw activeren en ruimte creëren voor doelsoorten Roerdomp en Bruine Kiekendief.

Wensbeeld Le Paige Herentals met vestenstructuur – RLKGN

Een ambitieuze toekomst
Deze subsidies zijn samen goed voor bijna 1 miljoen euro aan investeringen in de Vallei van de Kleine Nete. Projectcoördinator Jef De Schutter: “Door deze investeringen oogt de toekomst van de Kleine Nete bijzonder rooskleurig, of zeg maar groenblauwkleurig! Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete zijn we, samen met onze talrijke partners, zeer enthousiast over dit project en maken we de Kempen weer dat tikkeltje mooier en het landschap krachtiger en toekomstbestendig.” Hou zeker www.dekleinenete.be in de gaten voor meer actuele info rond het project.

Met ondersteuning en subsidiëring als strategisch project van het Departement Omgeving

 

Beleidsverantwoordelijke:
Jan De Haes, N-VA, gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur

Dienst:
Contactpersoon Regionaal Landschap: projectcoördinator Jef De Schutter
Naam dienst: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
T 0472 01 06 02
E jef.deschutter@rlkgn.be

Beeldmateriaal te downloaden via deze link.